Nest Brokers Estate Agency – Łączymy ludzi z miejscem

Nest Brokers - to coś więcej niż biuro nieruchomości, coś więcej niż marka. Nest Brokers, to sieć kontaktów, a każdą jej nić łączącą ludzi z nieruchomościami utkano powoli, starannie z wiedzy i doświadczenia. Nie ustajemy w wysiłkach, by nasz zasięg oplatał ogólnopolski rynek nieruchomości. W centrum tego splotu jesteś Ty i Twoje potrzeby, bo indywidualne podejście to podstawa naszych działań.


Dzięki zdobytemu doświadczeniu profesjonalnie zorganizujemy cały proces transakcji począwszy od wyszukania nieruchomości poprzez skojarzenie oferty z oczekiwaniami i wymaganiami klientów, przygotowanie umów, zorganizowanie czynności związanych z zawarciem umowy notarialnej, aż do momentu przekazania nieruchomości nowemu właścicielowi.

Specjalizujemy się w segmencie:
- nieruchomości mieszkaniowych (rynek pierwotny bez prowizji, rynek wtórny)
- nieruchomości gruntowych zabudowanych (rynek pierwotny bez prowizji, rynek wtórny)
- nieruchomości inwestycyjnych (również tych z gwarancją stopy zwrotu)