Bartosz Rosiński
Nest Brokers
W 2012 roku rozpoczął pracę w branży nieruchomości jako doradca klienta u ówczesne-go lidera rynku. W niedługim czasie, bo już w 2015 roku awansował na stanowisko dy-rektora oddziału. W 2017 Dostrzeżony przez stołeczne biuro nieruchomości z sukcesami objął funkcję Dyrektora Regionalnego na południową Polskę, gdzie jego głównym zada-niem było stworzenie, wyszkolenie i usamodzielnienie zespołu oraz przyszłej kadry ma-nagerskiej, a także akomodacja infrastruktury. Następnie, przyszedł czas na formację i adaptację firmy o profilu finansowym w hybrydę mogąca konkurować na rynku nieru-chomości. Zadanie to również zakończył sukcesem. Od 2020 zatrudniony w Nest Brokers na stanowisku Office Manager.
Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec dwójki dzieci. Lubi podróżować by poznawać nowe kraje i kul-tury. W domu relaksuje się przy muzyce z płyt winylowych, a gdy chce się wyciszyć od-daje się pasji wędkarstwa.

Aktualne oferty agenta